Grupa kapitałowa MINEX | MINEX Centrala Eksportowo Importowa spółka akcyjna

strona w trakcie przebudowy, przepraszamy

Dane adresowe:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
37 piętro - Oxford Tower
minex@minex.pl
tel.: [+48] 22 830 05 00
fax: [+48] 22 830 05 01

MINEX CEI S.A. Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 9 188 000,00 PLN
KRS: 0000030791    NIP: 526-10-37-832

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek MINEX CEI S.A. oraz ECCERA Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.
Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:

pobierz plan połączenia

pobierz broszurę informacyjną